aktualności - Zebranie rodziców dzieci z grup 0a i 0b

Dnia 30.10.2018 r. o godz. 15.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci z grup 0a i 0b.

Teamtyka:

- Podsumowanie wstępnej gotowości szkolnej dzieci,

- Mikołaj,

- Omówienie projektów „Mały Miś w świeci wielkiej literatury” oraz „Piękna nasza Polska cała”,

- Spotkanie z logopedą i higienistką szkolną

zobacz również: