aktualności - Światowy Dzień Mycia Rąk

W ramach projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" dnia 15.10.2020 r. realizowaliśmy moduł "Dbamy o zdrowie z Małym Misiem". Dzieci z grup Milutki i Słoneczka uczestniczyły w zajęciach podczas których omawiały tematykę zdrowia, uczyły się jak prawidłowo myć ręce oraz wspólnie z Misiem Szymkiem wysłuchały opowiadania M. Kownackiej "Kukuryku na ręczniku" oraz bawiły się do piosenki "Myj ręce". Na koniec zajęć dzieci udały się do łazienki gdzie według wskazówek myły swoje rączki.

Galeria zdjęć


zobacz również: