organizacja pracy - Logopeda

Logopeda mgr Elzbieta Zaremba


Logopeda, to specjalista, który zajmuje się diagnozą , stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń (między innymi artykulacji, mowy głosu języka pisanego, karmienia i połykania, a także zaburzeń powstałych na podłożu neurologicznym) oraz profilaktyką. Zajmuje się nie tylko korekcją wad wymowy. Pracuje także z dziećmi z dysleksją (bądź zagrożeniem dysleksji), opóźnionym rozwojem mowy, różnymi problemami neurologicznymi, z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera
.

Znalezione obrazy dla zapytania logopeda

 

            Podstawowym celem działań każdego logopedy jest udzielanie pomocy osobie z trudnościami w językowym porozumiewaniu się.

            Głównymi zadaniami logopedy są:

              - diagnozowanie logopedyczne w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

              -   prowadzenie zajęć  logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania  zaburzeń;

              -   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

              -  wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

Znalezione obrazy dla zapytania logopeda

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

GODZINY ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

 

 

PONIEDZIAŁEK    10:00-11:30 zerówka                      

WTOREK               09:15-11:30 przedszkole               

ŚRODA                  09:15-11:30 przedszkole

CZWARTEK           10:00-11:30 zerówka     

PIĄTEK                 10:45-11:30 przedszkole

                

zobacz również: