organizacja pracy - Ramowy rozkład dnia w klasach zerowych

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

KLAS 0

 

5.30 – 8.00 - schodzenie się dzieci do jednej grupy przedszkolnej w PRZEDSZKOLU. Kontakty nauczycieli z rodzicami, dowolne zabawy dzieci w małych zespołach, gry dydaktyczne.

 

8.00 – 13.00 – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w SALACH KLAS ZEROWYCH:

 

8.00 – 9.00 - zabawy i gry dydaktyczne, poranne ćwiczenia ruchowe, czynności higieniczne przed śniadaniem,

9.00 – 9.30 – śniadanie; realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie,

9.30 – 10.50 - zajęcia programowe z całą grupą organizowane przez nauczyciela,

10.50 – 12.00 - swobodne zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę w sali i na terenie przedszkolnego placu zabaw, zajęcia w terenie (obserwacje, poznawanie środowiska), spacery, wycieczki, twórcza aktywność dzieci,

12.00 – 12.30 – zabawy konstrukcyjne, badawcze, artystyczne z wykorzystaniem gier dydaktycznych; czynności porządkowe,

13.00 - 13.30 – w miesiącu wrześniu obiad w sali przedszkolnej nr 5 dla dzieci zdeklarowanych na korzystanie z wyżywienia pod opieką nauczyciela klasy zerowej,

13.30 – 16.00 zajęcia w PRZEDSZKOLU, zabawy dydaktyczne, zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci otaczającym światem, gry i zabawy ruchowe w sali i na przedszkolnym placu zabaw wspomagające rozwój ruchowy dzieci, praca indywidualna, zabawy dowolne, czynności organizacyjne i porządkowe, rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

zobacz również: