organizacja pracy - Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU

 

 

5.30 – 8.00 - schodzenie się dzieci w jednej grupie dyżurującej, kontakty nauczycieli z rodzicami, dowolne zabawy dzieci w małych zespołach, gry dydaktyczne, zabawy integrujące grupę

 

8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

 

8.00-9.00 – zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia poranne, czynności higieniczne przed śniadaniem

9.00 – 9.30 – śniadanie

9.30 – 10.30 – zajęcia programowe dla całej grupy zgodne z przyjętym programem nauczania i wychowania przedszkolnego

10.30 – 12.00 – zabawy dowolne i zorganizowane w sali przedszkolnej, na terenie placu zabaw dla dzieci, spacery, wycieczki, twórcza aktywność dzieci, zajęcia w terenie

12.00 – 12.15 – czynności higieniczne przed obiadem

12.15 – 12.45 – obiad

12.45 – 13.00 – czynności higieniczne po obiedzie

 

13.00 – 14.00 - w grupach najmłodszych: „Słoneczka” i „Jagódki” - odpoczynek na leżakach.

 

14.00 – podwieczorek

 

14.00-16.00 - zajęcia dodatkowe w grupach, słuchanie bajek i baśni, zabawy dydaktyczne, zajęcia wyciszająco – relaksujące, gry i zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania dzieci otaczającym światem, gry i zabawy ruchowe w sali i na przedszkolnym placu zabaw wspomagające rozwój ruchowy dzieci, praca indywidualna, zabawy dowolne, czynności organizacyjne i porządkowe, podsumowanie dnia, rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami

 

 

 

Przypominamy o obowiązku przyprowadzania dzieci zdrowych.

zobacz również: