organizacja pracy - Pedagog

Znalezione obrazy dla zapytania psycholog szkolny

      W roku szkolnym 2018/2019 funkcje pedagoga szkolnego pełni: Pani Magdalena Sowa.

       Godziny pracy:

Poniedziałek    

8.00 – 11.30

Wtorek

      11.00 – 14.00  

Środa

    10.00 – 12.00 

 Czwartek

    8.00 – 12.30 

Piątek

       11.00 – 13.00                               

                       Kim jest pedagog szkolny?

            To głównie szkolny rzecznik dziecka, mediator, który sprawiedliwie rozwiązuje wszystkie konflikty zachodzące pomiędzy uczniami, dzieckiem i nauczycielem, a nawet dzieckiem i rodzicami.  Codziennością  jest przeprowadzanie mediacji pomiędzy uczniami, ponieważ konflikty nie załatwione od razu, wracają ze zdwojoną siłą i urastają do spraw poważnych.

            Pedagog stara się rozpoznać sytuację z różnych stron, rozmawiając z nauczycielami,   z pracownikami niepedagogicznymi i rodzicami. Przychodzi do klasy na zajęcia, przypatruję się zachowaniu uczniów, zaprasza psychologa. Kiedy widzi obserwując dziecko, że w domu może dziać się coś niedobrego prosi rodziców lub opiekunów do siebie na rozmowę. Niedobra sytuacja w domu często ma wpływ na to jak funkcjonuje dziecko w szkole.

            W sytuacji złego zachowania ucznia, wzywa rodziców i wspólnie ustala sposób postępowania, czasami podpisuje z rodzicami i dzieckiem kontrakt, który obie strony muszą wypełnić (znakomicie uświadamia on obowiązki i odpowiedzialność jaką ponoszą obie strony).

            Jeśli ma podejrzenie o przemocy w rodzinie, zwraca się do policji lub sądu o rozpoznanie sytuacji.

            Pełniąc funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa ma obowiązek reagowania na przejawy przemocy. Jeśli dziecko stwarza duże problemy wychowawcze, a nie pomagają sankcje nakładane przez szkołę, kiedy dziecko notorycznie łamie zasady szkolne, jest agresywne zgłasza te problemy na policję.

Znalezione obrazy dla zapytania pedagog

                       

   Kiedy warto pójść do pedagoga szkolnego?

1. Zawsze, kiedy dziecku dzieje się krzywda, gdy boi się nauczycieli lub kolegów, gdy się na kogoś  skarży.         

2. Koniecznie trzeba mu zgłaszać (tak rodzice jak nauczyciele i dzieci) fakty pobicia, wymuszania pieniędzy czy propozycje kupna narkotyków.                                                                                     

3. Gdy dziecko opowiada w domu o niepokojących zdarzeniach dotyczących kolegów – np. że ktoś nie ma kanapek, a inny ma sińce na rękach.                                                                                        

4. Jeśli twoje dziecko przestaje radzić sobie z nauką lub przewidujesz, że może mieć problemy  w szkole z powodów zdrowotnych, szczególnie jeśli jest dyslektykiem, dysgrafikiem lub cierpi na ADHD, czy z jakiegokolwiek innego powodu wymaga szczególnego traktowania przez   nauczycieli.

5. Masz wybitnie uzdolnione dziecko? Zasięgnij rady pedagoga w jaki sposób rozwijać uzdolnienia pociechy.  Być może warto będzie zorganizować mu indywidualny program lub tok nauki.            

6. Jeśli masz kłopoty wychowawcze z dorastająca córką lub synem zasięgnij porady  u pedagoga. Podsunie ci jakieś dobre rozwiązanie nim dziecko ucieknie z domu, popadnie   w anoreksję, sięgnie po narkotyki lub zdecyduje się na próbę samobójczą.

Znalezione obrazy dla zapytania pedagog

Wszystkie wymienione wyżej czynności i zadania odbywają się przy ścisłej współpracy z dyrekcją, 
wychowawcami i przedstawicielami instytucji wspierającymi wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo uczniów.

zobacz również: