programy, akcje i projekty - Krajowy program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ”Czyste Powietrze Wokół Nas”

Dzieci z grup starszych realizują w tym roku program przedszkolnej edukacji antytytoniowej "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

  1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
  2. Program ten jest skierowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów.
  3. Stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
  4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
  5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.                                                                                                                                                                                               

      CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU: 

      1. Wyksztołcenie umiejętności rozpoznawania różnych zródeł dymów.

      2. Zwiększenie wrażliwości na szkodliwość dymu papierosowego.

      3. Zwiekszenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

      4. Zwiekszenie wrażliwości dzieci na miejsca, w ktorych moga byc narażone na dym.

 Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

       TYTUŁY ZAJĘĆ :

    I- Wycieczka

    II- Co i dlaczego dymi?

   III- Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

   IV- Co dzieje się gdy ludzie palą papierosy?

    V- Jak uniknąć dymu papierosowego?                                                                                                                                                                   

zobacz również: