programy, akcje i projekty - Ogólnopolski projekt edukacyjny "Pocztówka z Przedszkola"

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "POCZTÓWKA Z PRZEDSZKOLA"

 

Projekt „Pocztówka z przedszkola’ jest skierowany do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych z całej Polski. Warto już od najmłodszych lat uczyć dzieci, że pisanie listów to bardzo ciekawa forma komunikowania się z innymi osobami, aby w późniejszym czasie również one podtrzymywały tą tradycję.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci będą mogły poznać najdalsze zakątki Polski, wzbogacić swoją wiedzę na temat swojego kraju, poznać nowe miejsca, a także nawiązać kontakt z rówieśnikami z całego kraju.

Cel główny: Wymiana pocztówek i listów z innymi przedszkolakami na terenie całej Polski.

Cele ogólne:

 nawiązanie kontaktu poprzez korespondencję pocztową z dziećmi z innych placówek oświatowych;

 promocja własnego regionu i przedszkola;

 poznawanie innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców;

 wzbogacenie słownika dziecka;

 rozwijanie zdolności pisania listów;

 

Cele szczegółowe:

 zapoznanie z pojęciami: adresat, nadawca, adres, listonosz, skrzynka pocztowa, znaczek pocztowy;

 przybliżanie wiadomości na temat poczty, jej pracowników, wysyłania listów;

 rozwijanie postaw patriotycznych;

 zapoznanie z różnymi regionami Polski: zabytkami oraz ważniejszymi miejscami.

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 r. – maj 2018 r.

Projekt „Pocztówka z przedszkola” będzie koordynowany za pomocą portalu społecznościowego „Facebook”. W tym celu została utworzona grupa „Pocztówka z przedszkola – ogólnopolski projekt edukacyjny.

 

Ewaluacja projektu:

Finalnym elementem programu będzie stworzenie mapy Polski „Pocztówka z przedszkola” przez każdego czynnego uczestnika projektu. Na mapie zaznaczone zostaną miejscowości, z którymi nawiązano wymianę pocztową. Na zakończenie projektu każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do przesłania zdjęcia swojej mapy do organizatora.

zobacz również: