programy, akcje i projekty - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 10. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 11. promocja przedszkola,
 12. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

REALIZACJA PROJEKTU: Projekt podzielony jest na 7 modułów i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez Uczestnika t.j.:

 1. Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
 2. Mały Miś uczy samodzielności
 3. 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku
 4. Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
 5. Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
 6. Kuferek Kreatywności Małego Misia
 7. Misiowe aktywności sportowe

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa. Najważniejsze założenia poszczególnych modułów:

Mały Miś – czytające Przedszkolaki, czyli tzw. wersja przedszkolna

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem.

 1. Czytamy w przedszkolu:
 • Projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem.
 • Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków.
 1. Czytamy w domu:
 • Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu)
 • Kolejność wędrówki misia określa nauczyciel (losowa lub według dziennika).
 • Nauka piosenki: Czytaj z Misiem umila czas oczekiwania na jego powrót. Na zakończenie projektu dzieci otrzymają dyplomy (do pobrania z konta nauczyciela w serwisie www.mac.pl)

Czas trwania: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Mały Miś uczy samodzielności:

Miś przedstawi dzieciom swoją koleżankę Tosię, która pierwszy raz przychodzi do przedszkola. Razem z Tosią dzieci stworzą Kodeks przedszkolaka (burza mózgów), dowiedzą się czym jest dyżur w przedszkolu, zaprojektują Księgę aktywności, zaprojektują kąciki zainteresowań i obrazkowe zasady z ich korzystania, a w końcu same przeprowadzą zajęcia dla Tosi (metoda peer-learning, jako podsumowanie projektu)

• Czas trwania: wrzesień 2018

• Efekt finalny: Kodeks przedszkolaka

100-lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku!

Zorganizowanie w przedszkolach biesiady patriotycznej, do której dzieci wraz z nauczycielami oraz rodzicami przygotowują się stopniowo, przy wykorzystywaniu metody storyline.

Dzieci otrzymują od Małego Misia list, który zawiera opis zadania tj. przygotowanie przedstawienia na 100-lecie Niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku Produktem finalnym jest biesiada przeprowadzona w dniu 9.11.2018 w poczuciu wspólnoty ze zmisiowanymi przedszkolami w całej Polsce. Z projektem związane są konkursy: plastyczny dla dzieci oraz literacki dla nauczycieli, pod hasłem - Polska wierszem malowana.

Czas trwania: październik - listopad 2018

Efekt finalny: Przedstawienie teatralne/uroczystość przedszkolna

Kulinarne warsztaty z Małym Misiem

Cykl warsztatów kulinarnych. Dzieciom stwarza się warunki do samodzielnego przygotowywania posiłków. W poszukiwaniu smaków odwiedzają przedszkolną kuchnię. Wspólnie z nauczycielem poszukują potraw opisanych w literaturze np. ciasteczka Alicji z Krainy Czarów, piernikowa chatka Baby Jagi z bajki „Jaś i Małgosia”. Zostają zapoznane z historią powstania książki kucharskiej. Poznają zasady pisania przepisów i razem próbują stworzyć przepis na “zmisiowaną kanapkę”.

Czas trwania: grudzień 2018

Efekt finalny: stworzenie książeczki kulinarnej ilustrowanej przez dzieci

Kuferek Kreatywności Małego Misia

Zabawy plastyczne i teatralne z Małym Misiem. Nauczyciel przygotowuje dla dzieci kuferek (tekturowe pudełko ozdobione według własnej inwencji – przewiduje się konkurs na najpiękniejszą pracę), z którego losują misiową zagadkę lub problem do rozwiązania. Zadaniem przedszkolaków jest w jak najbardziej twórczy sposób odnieść się do tematu. W kuferku nauczyciel gromadzi dodatkowo materiały tj. słomki, skrawki tkanin, guziki itp. które dzieci mają wykorzystać w toku zabawy.

Czas trwania: luty – marzec 2019

Efekt finalny: uzależniony od poszczególnych zadań

Misiowe aktywności sportowe

Dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych i próbują do aktywności fizycznej włączyć lokalną społeczność np. seniorów. Tworzą hasło reklamowe zachęcające do uprawiania sportu oraz ilustrowane ulotki reklamowe, które mogą np. wręczają przechodniom podczas spaceru wokół przedszkola. Przeprowadzają sondę uliczną: “Po co ludziom ruch?” Dołączają do inicjatywy “Sprintem do maratonu”.

Czas trwania: kwiecień – maj 2019

Efekt finalny: dołączenie zmisiowanej społeczności do inicjatywy Bliżej Przedszkola – „Sprintem do maratonu”.

zobacz również: