aktualności - Ubezpieczenie

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców dokonała analizy ofert ubezpieczenia 
od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2017/2018 
złożonych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło STU ERGO HESTIA
reprezentowane przez: Grzegorz Rydzyński
Multiagencja Silesia Group
44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 34,
Biuro czynne poniedziałek – piątek godz. 8:30-17:00;
Tel: 032 42 22 788; 032 42 37 100; 669 091 202;
mail: szkody@silesiagroup.pl

Informacje dodatkowe:

 1. Bez dopłaty składki udzielamy ochrony klasom sportowym, uczniom należącym do szkolnych i uczniowskich klubów sportowych,
podczas uczestnictwa w zawodach międzyszkolnych, treningach itp.

2. Natomiast pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki w wysokości 4 złotych zakresem ochrony ubezpieczeniowej
mogą zostać objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku
wyczynowym uprawianiem sportu.

Pliki do pobrania

ergo-h.pdf

zobacz również: