aktualności - Rekrutacja

Od 19 lutego 2018r. do 7 marca 2018r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/19.

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Kietrza z dnia  31 stycznia 2018.  określa się następujące terminy:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 19 lutego do 7 marca 2018r.;
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - termin: od 8 marca do
  16 marca 2018r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezaklasyfikowanych;- termin: do dnia 20 marca 2018r.;
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 27 marca do 6 kwietnia 2018r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych-termin: w dniu 09 kwietnia 2018r..

   W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kietrz, określa się następujące terminy:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin od 17 kwietnia do 25 kwietnia 2018r.;
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin:  od 26 kwietnia do
  30 kwietnia 2018r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezaklasyfikowanych;- termin:  w  dniu 7 maja 2018r.;
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przyjęcia do przedszkola
  w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 08 maja do 14 maja 2018r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych-
  termin: w dniu 16 maja 2018r.

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA PONIŻEJ:

 

zobacz również: