aktualności - Konkurs fotograficzny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM W RAMACH PROJEKTU
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

 Cele konkursu:

 • Uczczenie 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 • Kształtowanie u dzieci postawy przywiązania do tzw. „Małej Ojczyzny” i ukazywanie różnorodności piękna naszego regionu.
 • Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wszystkich grup Publicznego Przedszkola w Kietrzu i ich rodziców/opiekunów.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia ukazującego ciekawe miejsce z naszego regionu. Fotografia nie może przedstawiać postaci.
 3. Zdjęcie powinno być wykonane w formacie 15x21 (A5). Wywołane prace konkursowe na odwrocie posiadać powinny dane autora (imię i nazwisko, grupa przedszkolna).
 4. Prace należy dostarczyć do pani Kingi Foryś (grupa ,,Krasnale”) lub pani Marzeny Makarskiej  (grupa ,,Milutki” ) do 23.11.2018 roku.  
 5. Za najciekawsze zdjęcia przewidziane są nagrody i dyplomy.
 6. Ze zdjęć konkursowych zostanie zorganizowana wystawa.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.11.2018 roku.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

zobacz również: