aktualności - Konkurs plastyczny ,,Ozdoba wielkanocna"

Cele konkursu:

  • inspirowanie dzieci do aktywności twórczej,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i sprawności manualnej,
  • umiejętność współpracy, integracja rodziny. 

Szczegółowy regulamin konkursu:

  1. Zadaniem uczestników jest wykonanie ozdoby wielkanocnej.
  2. Technika wykonania prac: dowolna.
  3. Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko oraz nazwa grupy.
  4. Prace należy dostarczyć do wychowawców grup  lub organizatorów konkursu do 18.04.2019 roku.
  5. Za najciekawsze prace przewidziane są nagrody i dyplomy.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.04.2019r.
  7. Komisja konkursowa oceni samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem, kreatywność, pomysłowość, walory artystyczne.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób.  Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację w formie fotograficznej i publikację  na funpage naszego przedszkola na Facebooku oraz stronie internetowej.                                                 Organizatorzy: Danuta Mormul, Kinga Foryś

zobacz również: