aktualności - Konkurs "Mój nowy instrument"

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego rodzinnego konkursu techniczno - muzycznego dla dzieci i ich rodziców na temat „Mój nowy instrument”

 1. Hasło konkursu: „Mój nowy instrument” (dzieci wspólnie z rodzicami wykonują pracę z surowców wtórnych w domu i przynoszą do organizatorów).

 2. Cel konkursu: Pobudzanie wśród dzieci aktywności twórczej w zakresie umiejętności techniczno - muzycznych.

 3. Organizatorzy: Mirosława Gaj, Danuta Mormul nauczycielki ZSP w Kietrzu Publiczne Przedszkole.

 4. Uczestnicy konkursu: rodzice, dzieci przedszkolne, dzieci z oddziałów przedszkolnych ZSP w Kietrzu.

 5. Ramy czasowe trwania konkursu:

  • Czas trwania konkursu: od 27.03. – 16.04.2019 r.,
  • Czas dostarczenia prac: od 27.03. – 12.04.2017 r.,
  • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wystawą odbędzie się 16.04.2019 r.

 6. Motywem przewodnim pracy jest stworzenie instrumentu muzycznego z surowców wtórnych (pojemniki po jogurtach, rolki po papierze toaletowym, nakrętki, butelki plastikowe, pojemniki na jajka, pudełka itp.) Na konkurs należy przekazać pracę wykonaną techniką dowolną. Prace muszą być obowiązkowo opatrzone danymi: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy, nazwa instrumentu (jak najbardziej oryginalna) i podczas prezentacji dziecko zaprezentuję grę na swoim instrumencie.  

7. Specjalnie powołana komisja wyłoni najlepsze prace. Pod uwagę brane będą przede wszystkim wkład dziecka w wykonaną pracę, walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, oryginalność (rodzice mogą pomagać, ale praca powinna być wykonana w większej mierze przez dziecko).

 8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronach internetowych naszego przedszkola.

 9. Autorzy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych otrzymają drobne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

zobacz również: