aktualności - Komunikat

Uwaga Rodzice!  Dyrektor ZSP w Kietrzu zawiadamia, że w przypadku podjęcia akcji strajkowej od 8 kwietnia przez pracowników, w placówce zapewniamy opiekę i nadzór nad bezpieczeństwem dzieci. Nie gwarantujemy możliwości wydawania posiłków w przedszkolu. W tej sytuacji rodzice mogą dać dziecku suchy prowiant. 

Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych wg zmienionego planu pracy. 

zobacz również: