aktualności - Kietrz - moje miasto

Dnia 14.05.2019 r. w ramach realizacji tematu kompleksowego „Polska mój kraj, Kietrz moje miasto” dzieci z grup 0a i 0b wybrały się na wycieczkę do Urzędu Miejskiego w Kietrzu na spotkanie z Panią Burmistrz Dorotą Przysiężny – Bator. Pani Burmistrz przybliżyła dzieciom wiadomości na temat pracy Urzędu, a także zapoznała dzieci z herbem i flagą Kietrza. Zwiedzając Urząd dzieci odwiedziły referaty: Oświaty, Finansowo – Podatkowy, Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju. Na koniec dzieci poznały salę konferencyjną gdzie odbywają się sesje Rady Miasta i tu na dzieci czekała również słodka niespodzianka od Pani Burmistrz.

Galeria zdjęć


zobacz również: