aktualności - Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  w ZS w Kietrzu

na rok szkolny 2023/2024

 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że od 27 lutego 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do naszego przedszkola.

 

Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w ZS w Kietrzu

na rok szkolny 2023/2024 przebiegać będzie wg następujących terminów:

 

- od 27 lutego do 17 marca 2023 r. złożenie "Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024" (dla nowych chętnych) lub "Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024" (dla dzieci już uczęszczających do przedszkola).

od 20 marca do 24 marca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- do dnia 27 marca 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- od dnia 28 marca do 07 kwietnia 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,

- w dniu 14 kwietnia 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

"Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola", "Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" ,

"Karty zgłoszenia dziecka do szkoły " oraz inne druki dokumentów

dostępne są na stronie internetowej przedszkola i szkoły, u wychowawców grup przedszkolnych lub w sekretariacie placówki

 

 

Serdecznie zapraszamy

zobacz również: