o przedszkolu - Czas pracy

     Nasze przedszkole czynne jest od godz. 5.30 do 16.00

 

Od godziny 5.30 do 8.00 wszystkie przedszkolaki bawią się w jednej grupie (schodzenie się dzieci).

Od godz. 8.000 do 14.30/15.00 dzieci spędzają czas w swoich grupach.

Od godz. 15.00 do 16.00  bawią się w jednej grupie (rozchodzenie sie dzieci). 

 

Od godz. 8.00 do 13.00  jest realizowana podstawa programowa. Pobyt dzieci w tych godzinach jest bezpłatny. 

zobacz również: