informacje dla rodziców - Rekrutacja

 

W celu ograniczenia zarażenia się koronawirusem COVID 19 wszystkich zainteresowanych

rodziców prosimy o przesyłanie dokumentacji związanej z rekrutacją na adres

szkola@kietrz.pl

w formie skanów czy zdjęć dokumentów lub za pośrednictwem poczty

na adres 48-130 Kietrz Zespół Szkół w Kietrzu ul. Głowackiego 37.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Kietrzu na rok szkolny 2020/2021 przebiegać będzie

wg następujących terminów:

 

- od 10 lutego do 28 lutego 2020 r. złożenie "Kart kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w ZS w Kietrzu w roku szkolnym 2020/2021" 

  (dzieci już uczęszczające do przedszkola),

od 24 lutego do 13 marca 2020r. – złożenie wniosku ( Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021) o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 16 marca do 23 marca 2020 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- do dnia 26 marca 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- od dnia 1 kwietnia do 10 kwietnia 2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,

- w dniu 15 kwietnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

"Karty kontynuacji uczęszczania do przedszkola",  "Karty zgłoszenia do przedszkola" oraz inne druki dokumentów

są dostępne u wychowawców grup przedszkolnych lub w sekretariacie placówki.

 


 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019
określa się następujące terminy:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 19 lutego do 7 marca 2018r.;
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - termin: od 8 marca do
  16 marca 2018r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezaklasyfikowanych;- termin: do dnia 20 marca 2018r.;
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 27 marca do 6 kwietnia 2018r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych-termin: w dniu 09 kwietnia 2018r..

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019
 określa się następujące terminy:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin od 17 kwietnia do 25 kwietnia 2018r.;
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin:  od 26 kwietnia do
  30 kwietnia 2018r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezaklasyfikowanych;- termin:  w  dniu 7 maja 2018r.;
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przyjęcia do przedszkola
  w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 08 maja do 14 maja 2018r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych-
  termin: w dniu 16 maja 2018r.

zobacz również: