o przedszkolu - nauczyciele

Dyrekcja 

Dyrektor 

Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego

mgr Barbara Jabłońska

Wicedyrektor 

Publiczne Przedszkole

i Szkoła klasy I-III

mgr Jolanta Wojnarska

Wicedyrektor 

Szkoła Podstawowa

klasy IV-VI

mgr Bożena Wilk

Oddziały zerowe

     

mgr Mirosława Gaj                       mgr Danuta Mormul

 

Wychowanie przedszkolne

Wioleta Czyż

mgr Marzena Makarska

mgr Kinga Foryś

mgr Mariola Rydzik

mgr Danuta Macewicz

mgr Anna Rojek

mgr  Jadwiga Tarnowska

mgr Nina Przybylska

zobacz również: