programy, akcje i projekty - Innowacja pedagogiczna " Zdrowo zakręceni "

        Innowacja pedagogiczna "Zdrowo zakręceni"

W czasach dominacji techniki, współczesny czlowiek znacząco ograniczył swoją aktywność fizyczną, co powoduje coraz większe problemy. W ostatnich latach zaobserwowano, że po powrocie z przedszkola dzieci w sposób bierny wykorzystują czas wolny. Jest to niepokojące zjawisko. Zadaniem innowaji bedzie wpłynięcie na aktywność fizyczną dzieci i dorosłych, wyrobienie w niich systematyczności w podejmowaniu tej aktywności. Aktywność ruchowa jest jednym z najistotniejszych czynników korzystnie wpływających na nieomal wszystkie procesy metaboliczne i stan zdrowia w każdej fazie życia.Zdrowie oraz prawidłowy styl życia są bardzo ważne dla każdej grupy wiekowej, jednak w przypadku dzieci mają szczególne znaczenie. Dobry stan zdrowia a także odpowiednia edukacja i wychowanie najmłodszych obywateli to fundament prawidlowego społeczeństwa. Każdy nauczyciel i rodzic chciałby wychowac dziecko zdrowe oraz inteligentne emocjonalnie. Innowacja dotycząca szeroko pojętego zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym powstała, aby pomóc przedszkolakom w pełni wykorzystać ich naturalną zdolność do przyswajania wiedzy odnośnie zasad zdrowego stylu życia, a także włączyć rodziców dzieci do realizacji tych działań, w których będą aktywnie uczestniczyć dając dzieciom wzór i autorytet do naśladowania.

Cele ogólne innowacji:

 • kształtowanie sprawności fizycznej
 • zdrowe odżywianie   

Cele szczegółowe innowacji:

 • wspomaganie procesów nabywania postaw prospołecznych
 • podnoszenie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły
 • kształtowanie prawidlowych stosunków między dorosłymi a dziećmi
 • kształtowanie umiejętności pozytywnego rozładowywania napięć psychicznych, złości i agresji
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru takich jak ambicja, systematyczność,odpowiedzialność, pewność siebie, zdyscyplinowanie, zrozumienie i akceptowanie innych ludzi
 • zmniejszenie ryzyka otyłości
 • wzmocnienie odpornościpoprzez pozytywny wpływ na układ immunologiczny
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała, zapobieganie rozwojowi wad postawy
 • wyrabianie cech niezbędnych w dorosłym życiu, takich jak: równowaga emocjonalna, hart psychiczny, odporność na stresy, umiejętność współpracy w grupie
 • zwiększenie sprawnosci i wydolnosci ukladu sercowo- naczyniowego i oddechowego

Przewidywane osiągnięcia

Dziecko będzie:

 • oriętować się w zasadach zdrowego odżywiania
 • sprawne ruchowo,chętnie uprawiało sport iuczestniczyło w zajęciach gimnastycznych
 • umiało zachować prawidłową postawę ciała w różnych pozycjach
 • umiało właściwie reagować na sukcesy i porazki
 • miało poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
 • sprawniejsze w czynnościach samoobsługowych
 • dbało o porządek w swoim otoczeniu
 • rozumiało konieczność stosowania nawykówhigienicznych dla zdrowia
 • miało koleżanki i kolegów z którymi lubi współpracować i bawić się
 • miało zaufanie do osób dorosłych (nauczyciela, pracowników i rodziców)
 • zwiększy więź z rodzicami

Rodzice będą:

 • zcieśniać więź z własnym dzieckiem
 • wspierać dzieci w ich działaniach oraz współpracować z nimi
 • rozwijać aktywność fizyczną własną oraz dziecka
 • nabywać przeświadczenie o ogromnej roli jaką pełnią w rozwoju swoich dzieci
 • współpracować z nauczycielem i lepiej poznają pracę przedszkola i działań tam podejmowanych.

Przeprowadzenie tej innowacji będzie miało na celu budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród rodziców, jako placówki dbającej o wszechstronny rozwó wychowanków.

zobacz również: