aktualności - Rodzinny Konkurs Fotograficzny "Barwy jesieni"

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ORGANIZATOR: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kietrzu - Mirosława Gaj, Mariola Rydzik

TEMAT: „Barwy jesieni”

Do udziału w konkursie fotograficznym "Barwy jesieni" zapraszamy dzieci z rodzicami z przedszkola w Kietrzu (3, 4, 5, 6 – latki)

Cele konkursu:

  • Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
  • Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.
  • Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy. 

Tematyka konkursu: Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.

Termin przekazywania zdjęć:

  • do 20 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

  • 27 października 2017 r.

Można przekazać tylko jedno zdjęcie. Format prac minimum 15x21 cm. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł pracy.

Uwagi końcowe:  

Do zdjęć rodzice dołączają oświadczenie, że są autorami przekazywanych zdjęć, że zdjęcie nie było wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach oraz, że udzielają zgody na publikację zdjęć z wizerunkami osób trzecich.

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. 

zobacz również: