aktualności - Rekrutacja do przedszkola

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 

przy ZS w Kietrzu

na rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że od 21 lutego 2022 r. rozpocznie się rekrutacja do naszego przedszkola.

 

Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola przy ZS w Kietrzu

na rok szkolny 2022/2023 przebiegać będzie wg następujących terminów:

 

- od 21 lutego do 11 marca 2022 r. złożenie "Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023" (dla nowych chętnych) lub "Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023" (dla dzieci już uczęszczających do przedszkola).

od 14 marca do 18 marca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- do dnia 25 marca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- od dnia 28 marca do 08 kwietnia 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,

- w dniu 13 kwietnia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

"Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola", "Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" ,

"Karty zgłoszenia dziecka do szkoły " oraz inne druki dokumentów

dostępne są na stronie internetowej przedszkola i szkoły, u wychowawców grup przedszkolnych lub w sekretariacie placówki

 

 

Serdecznie zapraszamy

zobacz również: