aktualności - Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024-2025

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

w Zespole Szkół w Kietrzu

na rok szkolny 2024/2025

 

Miło nam poinformować, że od nia 12 lutego 2024 r. rusza rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024-2025. Serdecznie zapraszamy

Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w ZS w Kietrzu przebiegać będzie wg następujących terminów:

- od 12 lutego do 01 marca 2024 r. –   złożenie "Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola  na rok szkolny 2024/2025" (dla nowych chętnych) lub "Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025" (dla dzieci już uczęszczających do przedszkola),

– od 04 marca do 08 marca 2024 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

- do dnia 11 marca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- od dnia 12 marca do 22 marca 2024 r. -  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,

- w dniu 27 marca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

 

"Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola",

"Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" , 

"Karty zgłoszenia dziecka do szkoły " oraz inne druki dokumentów

dostępne są na stronie internetowej przedszkola i szkoły,

u wychowawców grup przedszkolnych lub w sekretariacie placówki

zobacz również: