aktualności - Ubezpieczenie dzieci

Szanowni Państwo,
Rada Rodziców zdecydowała o wyborze ubezpieczenia uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko dla placówek oświatowych. Umowę ubezpieczenia będzie można zawrzeć zarówno w wersji papierowej - tradycyjnej (u wychowawców grup) jak i w wersji elektronicznej - internetowej.

Przesyłamy link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia (proszę skopiować do wyszukiwarki):

https://twojedziecko.aviva.pl/…


W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z agentami: Panią Małgorzatą Maćkowiak i Panem Sławomirem Wręczyckim

603 870 454
603 915 630

zobacz również: