aktualności - Rekrutacja do przedszkola

Od 20 lutego 2019r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/20.

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Kietrza z  25 stycznia 2019r.  określa się następujące terminy:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 20 lutego do 11 marca 2019r.;
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - termin: od 12 marca do 19 marca 2019r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;- termin: do dnia 22 marca 2019r.;
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od dnia 28 marca do 8 kwietnia 2019r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych-termin: w  dniu12 kwietnia 2019r..

 Karty do pobrania w sekretariacie szkoły oraz poniżej:

 • dla dzieci kontynujących wychowanie przedszkolne należy pobrać kartę kontynuacji uczęszcania dziecka do przedszkola;
 •  dla nowych przedszkolaków kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola.

  W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kietrz, określa się następujące terminy:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin od 18 kwietnia do 29 kwietnia 2019r.;
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin:  od 30 kwietnia do 6 maja 2019r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;- termin:  10 maja 2019r.;
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – termin: od 14 maja do 22 maja 2019r.;
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych-termin:  w dniu 24 maja 2019r.

zobacz również: